میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن


گروه:
12345678
  نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیظرفیت راهنماظرفیت مشاور  
ابراهیمی مقدم حسین روان شناسي عمومي 00
بردباری زهرا ادبيات انگليسي 60
معین زهرا(زری ) روان شناسي باليني 00
فاتحی حمیدرضا جامعه شناسي فرهنگي 30
علی اصغری امیر مديريت آموزشي 20
كامران فریدون اقتصاد و برنامه ريزي روستايي و جامعه شناسي 70
سیاح سیاری نیمتاج روان شناسي تربيتي 20
میرهاشمی مالك روان شناسي 11
ابوالمعالی الحسینی خدیجه روان شناسي تربيتي -51
رجبی راد فهیمه اقتصاد 00
ایمانی گله پردسری محمدنقی مديريت آموزشي 00
شریفی حسن پاشا روان شناسي 51
مكی آل آقا بدیع الزمان برنامه ريزي آموزشي و درسي 10
گنجی حمزه روان شناسي 67
وزیری شهرام روان شناسي 02
وکیلی پریوش مشاوره 12
هاشمیان كیانوش روان شناسي باليني 22
لطفی کاشانی فرح روان شناسي باليني 00
صابر سوسن روان شناسي تربيتي 20
بهبهانی نیا آزیتا محیط زیست 80
آقابخشی حبیب الله جامعه شناسي 130
بهزادی صفیه روان شناسي 00
ماحوزی مهدی زبان و ادبيات فارسي 93
زینلی غلامرضا 671 00
حسینی منصوره معارف 00
شفیع آبادی عبدالله مشاوره و راهنمايي 00
وارسته فر افسانه جامعه شناسي 90
اعتماداهری علاء الدین مديريت و برنامه ريزي آموزشي -110
آزاد ساسان كامپيوتر 30
فاطمی پور حمیدرضا آموزش زبان انگليسي 00
بشردوست سیمین روان شناسي 10
شجاع احمد رياضي 80
ملک پور علی جامعه شناسي 27
میرزایی خلیل جامعه شناسي 00
عباسی حبیب الله زبان وادبيات فارسي 14
ناظم فتاح مديريت آموزشي 74
نعمت زاده گتابی شهرام روانشناسی 00
قائد محمدی محمدجواد علوم اجتماعی 10
قزوینی نژاد حمیرا مشاوره 20
مصباح نسرین مشاوره 00
فروع الدین عدل اصغر روانشناسي باليني 10
فتاحی اندبیل اعظم اختلالات يادگيري 10
ثابت مهرداد روان سنجي 2-1
نبوی آل آقا فریبا روان شناسي عمومي 10
صادقی بنیس منیژه روان شناسي 00
قلی بیگیان معصومه جمعيت شناسي 00
سپهری سپیده زبان و ادبيات فارسي 90
امامی فاطمه زبان و ادبيات فارسي 60
امیرارجمند مریم زبان و ادبيات فارسي 30
یادگاری خندانی فردوس مديريت آموزشي 111
12345678